Kolik za vytvoření e-kurzu zaplatím?

Elektronický kurz umíme vytvořit za hodinu a tytéž podklady můžeme zpracovávat i celý týden. U všech zakázek se snažíme najít rozumný kompromis mezi cenou a kvalitou provedení. Je pochopitelné, že elektronický kurz vytvořený během jedné hodiny bude mít jinou kvalitu než kurz, jehož vytvoření trvalo celý týden.Abychom Vám mohli předložit kalkulaci vytvoření elektronického kurzu, postupujeme následujícím způsobem:

 • Odevzdáte nám podklady (dokumenty, obrázky, komentáře, video, ...), ze kterých se kurz bude vytvářet.
 • Během krátké situační analýzy (diskuze s Vámi) se domluvíme:
  • Jak má být kurz podrobný (dlouhý)
  • Zda má obsahovat průběžné testy
  • Zda má obsahovat závěrečný test
  • Zda se uživatel může v kurzu volně pohybovat (tzn. z lekce na lekci) nebo zda musí dodržet předem dané pořadí (nejprve dokončit jednu lekci a teprve pak pokračovat v lekci následující)
  • Zda bude kurz doplněn mluveným slovem
  • atd.....
 • Na základě odevzdaných podkladů a výsledků situační analýzy Vám předložíme odhad maximální ceny za vytvoření elektronického kurzu
 • Garantujeme, že tento odhad nebude překročen
 • Pokud budete  tento cenový rámec akceptovat, bezplatně a nezávazně vytvoříme jednu lekci.
 • Budete - li spokojeni  s provedením (grafickým, pedagogickým, animačním, ...) této jedné lekce, pak Vás požádáme o objednávku


Nakonec snad to nejdůležitější:

 • Cena za vytvoření elektronického kurzu je kalkulována pouze na základě pracnosti (hod.) a hodinové sazby
 • Na cenu nemá vliv počet uživatelů, kteří budou kurz používat, počet spuštění kurzu, ani doba používáníAktuality

MS OFFICE 2016 - NOVÁ SADA ELEKTRONICKÝCH KURZŮ


číst dále... >>>

JAK VYROBIT EL. KURZ NA ZAKÁZKU?

číst dále... >>>

KURZY GROUPWISE - poštovní klient

číst dále... >>>